Medisin Grunnfag

Bjørknes College

Program Description

Medisin Grunnfag

Bjørknes College

Medisin grunnfag er en selvstendig årsenhet som gir 60 studiepoeng. Studiet gir en grundig introduksjon i medisinske fag. Studiet passer godt for studenter som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innen helsefag og komplementærmedisin, som akupunktur og homøopati. Men studiet passer også for deg som ønsker å jobbe i helse- og omsorgssektoren, og oppnå et relevant kompetansebrev for dette.

NB: Studiet er ikke første året av en lege/medisinutdanning. Dersom du skal studere medisin må du begynne på første året av det etter at du har fullført medisin grunnfag. Dersom du vil bli lege, og oppfyller kravene, kan du søke vårt 1+5 program som er en medisinutdanning.

Medisin grunnfag gir 60 studiepoeng som kan telle som 2 tilleggspoeng dersom du søker høyere utdanning i Norge.

Studieplan og eksamen - Medisin grunnfag
Studiet er delt i tre semestre med tilsammen seks moduler. Hvert semester består av to moduler, og avsluttes med eksamen i hver modul. Det er mulig å velge enkeltmoduler. Det er også mulig å starte dette studiet etter jul, selv om hovedopptaket er i august.

Modul 1: MED 1 Humanbiologi
Emnet gir en innføring i anatomi, fysiologi og sykdomslære: biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi og innføring i nervesystemet og det endokrine system. Emnet gir forståelse for grunnleggende fysiologiske prosesser.

Modu 2: MED 2 Sirkulasjon - væske

Emnet gir en innføring i regulering av kroppens sirkulasjon og væskebalanse. Sentralt i pensum er hjerte-kar, blod og nyre/urinveisanatomi, fysiologi og sykdomslære.

Modul 3: MED 3 Respirasjon og metabolisme
Emnet gir en innføring i respirasjonens anatomi, fysiologi og sykdommer og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer, samt ernæringslære.

Modul 4: MED 4 Muskulatur og nervesystem

Emnet gir en innføring i muskel-, skjelett- og nerveanatomi, samt sykdommer i disse organsystemene. Sansefysiologi omtales også.

Modul 5: MED 5 Hormoner og immunsystemet
EMnet gir en innføring i læren om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organser. Kroppens immunforsvar gjennomgås, samt læren om hudens fuksjoner og sykdommer.

Modul 6: MED 6 Samfunn, alder og helse
Emnet gir en innføring i medisinsk historie, samfunnsmedisin, medisinsk etikk, medisinsk forskning, pediatri, geriatri og psykiatri. Emnet gi forståelse av sammenhengen mellom samfunn, individ og helsevesen.

Lærerkreftene ved Medisin grunnfag

Undervisningen foregår i nært samarbeid med Encefalon Høgskole i grunnmedisin.

Lærere med lang erfaring
Faglig ansvarlig for programmet og Bjørknes-studentene er Dr Ivar Sjaastad, overlege ved Ullevål Universitetssykehus.
Resten av undervisningsstaben består av dyktige forelesere med lang erfaring fra helsefaglige miljøer.

Forelesninger og praksis
Undervisningen foregår i hovedsak som lærerstyrte forelesninger, men studentene vil også møte pasienter, jobbe i grupper og delta på spesialkurs i blant annet fysiologi og anatomi. Det er også lagt til rette for nettbasert undervisningsstøtte.

Duration & Price
This course is Campus based
Start Date
Start date
Aug. 2017
Jan. 2018
Duration
Duration
1 year
Price
Price
60,000 NOK
Information
Deadline
Locations
Norway - Oslo
Start date: Aug. 2017, Jan. 2018
Application deadline Request Info
End date Request Info
Dates
Aug. 2017, Jan. 2018
Norway - Oslo
Application deadline Request Info
End date Request Info